1. با خرید دوره، شماره تلفن شما روی ویدیوها درج خواهد شد و هرگونه کپی و انتشار ویدیوها با شماره تلفن شما، مصداق انجام جرایم اینترنتی است و منجر به حذف از کامیونیتی و پیگرد قانونی خواهد شد.
  2. ورکشاپ دراپ‌شیپینگ و شاپیفای صرفاً یک کارگاه انتقال تجربه ا‎ست، استمرار و مداومت در اجرای آموزش ها به عهده‌ی خود اعضا است.