Search
Close this search box.

افتتاح حساب بین المللی در عراق: صفر تا 100 ایجاد حساب ارزی در عراق

افتتاح حساب بین المللی در عراق

سیستم بانک‌داری عراق بسیار متنوع است و از چندین بانک دولتی، خصوصی و خارجی تشکیل شده است. بانک‌های خارجی که 20 شعبه دارای مجوز در عراق دارند، به مشتریان خود امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی و خدمات ارزی را می‌دهند. این بانک‌ها معمولاً دارای استانداردهای بین‌المللی و تجربه‌ای طولانی در بانک‌داری هستند. بانک مرکزی عراق […]